BAĞIŞIKLIK DESTEĞİ


İnsan konak savunması iki farklı yolla çalışır:

I) istilacı organizmalara karşı ilk savunma hattı (doğal); ve II) aynı patojene tekrar maruz kalmaya karşı koruma sağlamak için ikinci bir savunma hattı görevi gören kazanılmış (özgül) bağışıklık çeşidi. Bağışıklık sisteminin bu iki kolu arasındaki etkileşim etkili bir konak savunması oluşturur.

Amaç - Patojenik bakteri üremesini inhibe etmek, böylece enfeksiyonla ilgili komplikasyonları en aza indirmek.
Laktoferrin-TCR: Kontaminant İndirgeme İşlemi ile elde edilen ultra saf laktoferrin

 

Bu çalışmada, farklı LF (laktoferrin) preparatlarının, patojenik E.coli üremesini engelleme (bakteriyostaz yoluyla) kabiliyetlerini karşılaştırdık. Yeşil-floresan proteini (GFP)-etiketli E.coli, 24 saat boyunca %1 LF içeren et suyu (broth) çözeltilerine maruz bırakıldı. LF içermeyen et suyu çözeltisi pozitif üreme KONTROL GRUBU olarak belirlendi. (GFP) yoğunluğu, (floresanlı mikroskobik görüntüleme ile ölçülen) bakteri üreme-faktörünün derecesini yansıttı. Böylece, kontrol grubu et suyu çözeltisinde (LF içermeyen), bakteri üreme miktarı ne kadar yüksek ise yeşil rengin o kadar parlak olduğu görüntülendi. Normal LF, yeşil floresan ışınımda az miktarda azalma gösterdi. LF-(TCR) patojenik E.coli’nin üremesini tamamiyle inhibe etti - sonuç olarak yeşil floresan ışınımda hiçbir artış meydana gelmedi. 

 


Bioquad Avrupa Linki: https://bioquad.eu/the-bioquad%C2%AE-difference


Kaynak: Naidu AS (2005) Ultra-cleansing of lactoferrin: Nutraceutical implications. Eur J Nutraceut Funct Foods 16 (March/April):7-13.

 

 


Çerez Uyarısı